תנאי שימוש באתר Eye-Mazing

1. כללי

1.1. אתר Eye-Mazing.co.il  היא חנות וירטואלית למכירת משקפיים אופטיים, משקפי שמש, עדשות מגע וחומרים לטיפול בעדשות מגע ועיניים.

1.2. אתר זה מופעל על ידי Eye-Mazing, ע.מ. 046266201, כתובת אימייל לכשאלה/הברה היא: service@eye-mazing.com (להלן "האתר" ו- "אנו").

1.3. השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישות מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. במועד הרכישה עליך V לסמן ולאשר כי קראת את התקנון והינך מאשר .  טרם שימושך באתר, שכן שימושך באתר ייחשב להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

1.4. אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, בכל שימוש באתר הנך מתבקש לעיין בתנאים אלו.

1.5. מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.

1.6. מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

באתר זה ניתן לרכוש משקפיי ראייה, מסגרות למשקפיים, משקפי שמש, עדשות מגע, תמיסות וחומרים לטיול בעדשות ובעיניים.

2. רכישת מוצרי אופטיקה באתר זה

2.1. לשם רכישה והתאמה של מוצרי אופטיקה, עליך לפעול על פי הנחיות רופא עיניים או אופטומטריסט מוסמך. בהזמינך מוצר באתר זה, הנך מצהיר, כי ביצעת את ההזמנה לאחר קבלת הנחיות מאחד הגורמים הללו, וכי תעשה שימוש במוצרים לפי הנחיות אלו ולפי הנחיות יצרן המוצרים.

2.2. בין אם הינך מעלה מרשם לאתר או מזין באתר ובין אם הנך מזין את פרטי המרשם, הינך מצהיר בזאת, כי המרשם הינו בתוקף וניתן על ידי רופא עיניים או  אופטומטריסט מוסמך.

2.3. בהזמינך עדשות מגע, הינך מצהיר, שהתנסית בעבר בשימוש בעדשות אלו ואלו הותאמו עבורך על ידי רופא עיניים או אופטומטריסט מוסמך.

2.4. אם אתה חש באי נוחות לאחר שימוש במוצרים, הנך נדרש להפסיק לעשות בם שימשו ולפנות לרופא עיניים או לאופטומטריסט מוסמך.

3. כשרות לביצוע רכישה באתר

3.1. עליך להיות בגיל כשרות משפטית ובעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מעל גיל 18, קטין אשר רוכש באתר יעשה זאת באישור הוריו.

3.2. אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחוייבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה. 

3.3. עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון ב- PayPal או בכל אמצעי תשלום שהיינו תקף באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל יכולת לבצע עסקאות בכרטיס אשראי שברשותך.

3.4. הנך מאשר שברשותך כתובת דואר אלקטרוני.

3.5. עליך למסור באתר פרטי זיהוי, התקשרות ואמצעי תשלום נכונים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליך רכישת המוצרים באתר והתשלום בגינם.

3.6. הנך מתחייב שרכישת המוצרים היא לצרכי שימושך הפרטי ולא לצרכי מכירה חוזרת או מטרות מסחריות אחרות.

4. הרכישה

4.1. המוצרים באתר הינם מוצרים חדשים, אלא אם צויין באתר אחרת.

4.2. אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, מצויים במלאי. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו במלאי, במקרה זה, אנו נעשה את מירב המאמצים כדי לחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצר חלופי באותו מחיר. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל.

4.3. כאשר הנך ממלא טופס הזמנה באתר,  מאשר רכישת מוצר המופיע בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.

4.4. הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון.

4.5. עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

4.6. התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.

4.7. ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך, ולהעמיד את המוצר למכירה לאחר. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר, אולם לתשומת ליבך המוצר מובטח לך רק לאחר קבלת אישור השלמת הרכישה וקבלת אישור על ביצוע התשלום,  המוצר לא נשמר עבורך עד סיום הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעמנו.

4.8. הפרטים, המידע, המלאי, והתוכן של האתר מתעדכנים מעת לעת על ידינו תוך הקפדה על נכונות המידע  לאותו מועד, יחד עם זאת אין אנו מתחייבים כי המידע באתר יהיה מלא ומדוייק ובאחריותך לבדוק את התאמתו לך.

4.9. אנו רשאים מעת לעת לשנות את מחירי המוצרים, שיטות המכירה, מלאי המוצרים וכיוב'. 

4.10. במידה שמסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל הוצאותינו ונזקינו שנבעו מכך.

5. משלוח

5.1. המשלוח למוצרים שאינם בהזמנת מחו"ל או עדשות בייצור מיוחד יתבצע תוך 14 לכל היותר ממועד אישור הרכישה ע"י ספק שרותי האשראי. המשלוח למוצרים בייצור מיוחד או מוצרים שהוזמנו מחו"ל עבור הלקוח הינו 21 יום לכל היותר ממועד אישור הרכישה ע"י ספק שרותי האשראי.

5.2. המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שקבלני השליחויות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. באזורים מסוימים המשלוח יבצע לסעיף הדואר הקרוב או לאתר דומה. באזורים שיש בהם בעיית נגישות, יתואם פרטנית עם הלקוח המשלוח למקום אחר מקורב לפי הנסיבות.

5.3. התשלום עבור המשלוח הוא בהתאם למדיניות המשלוחים המופיעה באתר. ככל שהמשלוח הוא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יש לברר מולנו באופן פרטני את אפשרות המשלוח ומחירו.

5.4. הנך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים.

5.5. אם המשלוח לא בוצע במועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, מכל סיבה שהיא, תוכל לבחור להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת.

5.6. אם המשלוח הוא חריג בצורתו או במשקלו, יתכן שתצטרך להוסיף תשלום בגין זאת.

5.7. אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.

5.8. מועדי האספקה הם כמפורט במדיניות המשלוחים שלנו. מניין הזמן לאספקה יחל ברגע שקיבלנו אישור סופי לביצוע החיוב מאת ספק שירותי האשראי שלך.

5.9. אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שנבקש.

5.10. קיימת אפשרות איסוף עצמי של המוצרים שרכשת וזאת בתיאום טלפוני עמנו.

6. מדיניות ביטול עסקת 

6.1. ביחס למסגרות ועדשות משקפיים -

הלקוח רשאי לבטל את העיסקה ללא עילה תוך 30 יום מיום שקיבל את המוצרים. 

6.2. ביחס לעדשות מגע ותמיסות –  

הנך רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את העסקה ללא עילה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר, ובלבד שלא מדובר במוצרים שהוכנו במיוחד לבקשת הלקוח.

6.3. במקרה שתבקש לבטל את העסקה על פי זכותך על פי חוק ובהתאם לתנאים אלו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצרים. ההחזר יעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו.

6.4. אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר אצל הלקוח. 

6.5. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין. 

6.6. כל בקשת ביטול צריכה להתבצע באמצעות משלוח מייל לכתובת: service@eye-mazing.com, או באמצעות ממשק מיוחד לכך ככל שקיים באתר. לשם ביטול העיסקה יהיה על הלקוח לשלוח את המוצר לכתובתנו הרשומה בדואר אלקטרוני חוזר שישלח כתגובה לבקשת הביטול ובו פרטים אודות אופן השילוח וההחזרה של המוצר על ידו. העסקה תבוטל רק לאחר שיתקבל  המוצר בכתובתנו תוך התקופה שתנקב בהודעה החוזרת. אנו רשאים להתנות את הביטול במשלוחו חזרה באמצעות לשלוח בדואר שליחים או דואר רשום ובו תיעוד מפורט של המשלוח. ככל שאבד או נפגם המוצר במסגרת המשלוח חזרה, עליך יהיה לשאת באחריות לכך, ואנו לא נהיה מחוייבים בביטול העיסקה, או בהעמדת מוצר חלופי או בכל פיצוי או הטבה אחרים. 

6.7. אם הביטול ביחס ל"מוצרים אחרים" נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה.

6.8. הביטול על פי מדיניות זו מותנה בכך שתחזיר לנו את המוצרים שרכשת על חשבונך לכתובתנו שלעיל, על כל חלקיהם, ללא פגם, ללא שימוש ובאריזתם המקורית (ובכלל זה הנרתיק הנלווה). 

7. ביחס להזמנות משקפיים או עדשות מגע אשר הוזמנו עבורך במיוחד מחו"ל-

משקפיים עם עדשות ייצור (למעט מולטיפוקל, אותו ניתן להשיב תוך 30 יום ) או עדשות מגע טוריות  ( עם צילנדיר ) שהוזמנו מחו"ל , אותם לא ניתן יהיה להחזיר ולא לקבל בעבורם החזר כספי. 

8. קניין רוחני

8.1. כל זכויות היוצרים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה. 

8.2. הביטוי "Eye-Mazing" והלוגו הנלווה לו, הינם סימני מסחר שלנו. הנך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב שלנו.

8.3. אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב מעימנו.

9. שימוש באתר

9.1. הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית. 

9.2. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

9.3. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.

9.4. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו או של מי שהעלה את התכנים באתר וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות. אין אנו מבטיחים כי יש רשות וניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

9.5. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

9.6. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

9.7. אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

9.8. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

10. אחריות

10.1. אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או במוצרים.

10.2. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים. 

10.3. כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמות שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו  לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר. אחריותנו מתמצית במפורט בתנאי אחריות המופיעים באתר.

10.4. את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

11. שונות 

11.1.הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

11.2. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה. 

11.3. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בהרצליה.

11.4. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

11.5. אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

11.6. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים.