החזרות חינם - ללא שאלות

מדיניות החזרת מוצרים-

בקיצור:

אפשר להזמין בלי חשש - אם לא טוב-תחזירו.

 

באירוך:

נשמח מאד אם המוצר שהזמנת הוא לשביעות רצונך,

אם לא, תוכל להחזיר אותו אלינו עפ"י המפורט להלן:

 

1. מדיניות ביטול עסקת רכישה לפי סוג מוצר-

1.1. ביחס למסגרות ועדשות משקפיים -

 

הנך רשאי לבטל את העיסקה ללא עילה תוך 30 ימי עסקים מיום שקיבלת את המוצרים. 

 

1.2. ביחס לעדשות מגע ותמיסות –  

הנך רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את העסקה ללא עילה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר, ובלבד שלא מדובר במוצרים שהוכנו במיוחד לבקשתך.

1.3. ביחס להזמנות משקפיים או עדשות מגע אשר הוזמנו עבורך במיוחד מחו"ל-

משקפיים עם עדשות ייצור (למעט מולטיפוקל, אותו ניתן להשיב תוך 30 יום ) או עדשות מגע טוריות  ( עם צילנדר ) שהוזמנו מחו"ל , אותם לא ניתן יהיה להחזיר ולא לקבל בעבורם החזר כספי.

2. מדיניות ביטול עסקת רכישה-הערות כלליות

2.1. במקרה שתבקש לבטל את העסקה על פי זכותך על פי חוק ובהתאם לתנאים אלו, אנו נשיב לך את דמי רכישת המוצרים. ההחזר יעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו.

2.2. אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר אצלך. 

2.3. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויותיך או מזכויותינו על פי כל חוק ודין. 

2.4. כל בקשת ביטול צריכה להתבצע באמצעות משלוח מייל לכתובת: service@eye-mazing.com, או באמצעות ממשק מיוחד לכך ככל שקיים באתר. לשם ביטול העיסקה יהיה עליך לשלוח את המוצר לכתובתנו הרשומה בדואר אלקטרוני חוזר שישלח כתגובה לבקשת הביטול ובו פרטים אודות אופן השילוח וההחזרה של המוצר על ידו. העסקה תבוטל רק לאחר שיתקבל  המוצר בכתובתנו תוך התקופה שתנקב בהודעה החוזרת. אנו רשאים להתנות את הביטול במשלוחו חזרה באמצעות לשלוח בדואר שליחים או דואר רשום ובו תיעוד מפורט של המשלוח. ככל שאבד או נפגם המוצר במסגרת המשלוח חזרה, עליך יהיה לשאת באחריות לכך, ואנו לא נהיה מחוייבים בביטול העיסקה, או בהעמדת מוצר חלופי או בכל פיצוי או הטבה אחרים. 

2.5. אם הביטול ביחס ל"מוצרים אחרים" נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה.

2.6. הביטול על פי מדיניות זו מותנה בכך שתחזיר לנו את המוצרים שרכשת על חשבונך לכתובתנו שלעיל, על כל חלקיהם, ללא פגם, ללא שימוש ובאריזתם המקורית (ובכלל זה הנרתיק הנלווה). 

 

בקיצור, אפשר להזמין בלי חשש - אם לא טוב-תחזירו.